Thursday, April 22, 2010

Помогни ми, люлея се!

20 април 2010

Тъй като вторник е удобен ден за повече майки, преместихме седмичния от четвъртък във вторник. Мама Юлиана беше подготвила цяла стая с образователни играчки, които заангажираха вниманието и на големите деца, особено на големите.

Децата:

-ловиха с малки въдични клечки малки рибки и ги нареждаха в специални гнезда, при което упражнявахме фразите: ЛОВЯ РИБА, СЛОЖИ (топче) ТУК/ТАМ ВЪТРЕ/ВЪН.

-Нико строи нещо между къща и кораб с едни много специални блокчета и използвах случая да го питам КАКВО ПРАВИШ? КАКВО СТРОИШ? Той трябваше да ми отговаря: СТРОЯ КОРАБ. СТРОЯ КЪЩА. НЕ СТРОЯ КОРАБ.

Разпределяхме цветни топчета с помощта на магнитна пръчка в различни буркани. Припомнихме си цветовете: РОЗОВО, ЧЕРВЕНО, СИНЬО, ЛИЛАВО, ЖЪЛТО, ОРАНЖЕВО, ЗЕЛЕНО, ЧЕРНО. Ползвахме глагола СЛАГАМ в заповедната му форма СЛОЖИ и в 1 л. ед.ч. СЛАГАМ (ТУК/ТАМ)

Децата рязаха зеленчуци и плодове. Така въведохме и глагола РЕЖА, както и различните зеленчуци и плодове.

Също така:
ВАДЯ, ИЗВАЖДАМ играчки от джоба на масата

След това излязохме на двора, където си играха на различните люлки и катерушки, както и с къщичката и колата. Големите момиченца прекараха доста време на хамака, люлеейки се. Думичката, която повтаряхме: ЛЮЛЕЯ СЕ както и ПОМОГНИ МИ.

No comments:

Post a Comment